Grön Gryning

Nuförtiden är det väldigt få människor som arbetar med odling. I jordbruk, i grönsaksodling, med djurskötsel och andra liknande saker. Det är desto fler som arbetar med att processa alla råvaror som kommer från jordbruket. På restauranger och storkök, i mejerier och packerier och i olika typer av det som brukar benämnas förädling. För att inte tala om hemma i köken, med inspiration av otaliga matlagningsprogram.

Vi är övertygade om att på sikt kommer det att behövas fler som arbetar med själva råvaruproduktionen. Alltså att odla morötterna och äpplena, att sköta om hönorna och fåren, så och skörda vetet, och att smutsa ner händerna i jorden. Idag kommer hälften av det vi äter i Sverige från andra länder. Det är bra när det gäller sådant vi inte kan odla här, som bananer och avocado till exempel. Men är det inte att gå över ån efter vatten när det gäller ägg, morötter eller mjölk?

Eftersom vi är övertygade om att det kommer att behövas mer odlingar, matproduktion, odlare och matproducenter framöver har vi tillsammans med ett flertal andra startat den ekonomiska föreningen Grön Gryning som ska möjliggöra för fler att komma igång med sånt. Det har mött en fantastisk respons. Utom hos den myndighet som vi bad om lite ekonomiskt stöd. Även om det kan synas lite tråkigt att det officiella samhället inte verkar tycka att det är viktigt att vi får fler odlare och matproducenter, så verkar det som om många ”vanliga” människor tycker att det är en jättebra idé. Så då nöjer vi oss med det och är säkra på att det kommer att bli bra ändå.

Föreningens valspråk är en sångtext vi lånat av Lars Fernebring:

”Hoppfullhetens vägar kan bara uppstå när man går

Natten själv vet med sig; det finns Gryning i dess spår.

Framtiden har färger, det är Grönt i din pupill

Mitt i pessimismen tror vi ändå vad vi vill.”

Inga kommentarer

Skriv en kommentar