Nuförtiden är det väldigt få människor som arbetar med odling. I jordbruk, i grönsaksodling, med djurskötsel och andra liknande saker. Det är desto fler som arbetar med att processa alla råvaror som kommer från jordbruket. På restauranger och storkök, i mejerier och packerier och i...

Nuförtiden är det väldigt få människor som arbetar med odling. I jordbruk, i grönsaksodling, med djurskötsel och andra liknande saker. Det är desto fler som arbetar med att processa alla råvaror som kommer från jordbruket. På restauranger och storkök, i mejerier och packerier och i...